Uklanjanje “eko kontejnera” tzv. “zelenih otoka”

22. rujna 2010.

Obavještavaju se mještani mjesnih odbora Grada Čakovca da je GKP ČAKOM d.o.o. dobio suglasnost Grada Čakovca za uklanjanje „eko kontejnera“ tzv. „zelenih otoka“, a sve zbog slabog punjenja istih kao i korištenja protivno njihovoj osnovnoj namjeni. Uklanjanje „eko kontejnera“ tzv. „zelenih otoka“, GKP ČAKOM d.o.o. će izvršiti u tjednu od 27. rujna do 01. listopada 2010. godine.