Uklanjanje “eko kontejnera” tzv. “zelenih otoka”

Obavještavaju se mještani mjesnih odbora Grada Čakovca da je GKP ČAKOM d.o.o. dobio suglasnost Grada Čakovca za uklanjanje „eko kontejnera“ tzv. „zelenih otoka“, a sve zbog slabog punjenja istih kao i korištenja protivno njihovoj osnovnoj namjeni. Uklanjanje „eko kontejnera“ tzv. „zelenih otoka“, GKP ČAKOM d.o.o. će izvršiti u tjednu od 27. rujna do 01. listopada 2010. godine.