Uređenje reciklažnog dvorišta

14. prosinca 2012.

Radnici GKP “ČAKOM” d.o.o. završavaju sa hortikulturnim uređenjem okoliša reciklažnog dvorišta u Mihovljanskoj. Posađena je 101 sadnica tuje ‘Smaragd’  te 11 stabala graba kultivarâ ‘Fastigiata’ i ‘Frans Fontaine’.

Planiranim proljetnim podizanjem travnjaka, okoliš reciklažnog dvorišta će dobiti primjereno uređeno okruženje, a na zadovoljstvo svih korisnika usluga.