Vreće za selektivni otpad (plastika, papir, tetrapak, staklo, MET)

20. listopada 2009.

GKP Čakom d.o.o. je od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavio vreće za selektivno prikupljeni otpad. Navedene vreće će se besplatno dijeliti građanima Čakovca tokom 10. mjeseca na kućnu adresu. U vreće građani mogu odložiti selektivni otpad (papir, plastiku, staklo, metal). Vreće se koriste i odvoze kao i druge vreće za selektivno prikupljeni otpad.