ZAMJENA CVIJEĆA NA CVJETNIM GREDICAMA GRADA ČAKOVCA

9. svibnja 2014.

Od 12.svibnja 2014. GKP “Čakom” d.o.o. započinje zamjenu cvijeća na cvjetnim gredicama Grada Čakovca.

Zamjene sezonskog cvijeća na cvjetnim gredicama planira se započeti kod rotora pošta, te narednih dva tjedna odvijati po lokacijama cvjetnih gredica diljem grada kako sljedi:

 1. Rotor pošta
 2. Rotor bolnica
 3. Rotor hotel park
 4. Rotor kiš
 5. Perivoj Zrinski – Leptir
 6. Perivoj Zrinski – Fontana
 7. Perivoj Zrinski – Orao
 8. Perivoj Zrinski – Časnički dom
 9. Perivoj Zrinski – Spomenik N.Š.Zrinski
 10. K.Zrinski
 11. Franjevački trg
 12. Matice Hrvatske – Žaba
 13. Ulica O.Keršovanija
 14. Park R.Kropeka
 15. Trg E.Kvaternika
 16. Ulica T.Masaryka
 17. Sajmište – ulica 17.rujna 1991

Po dovršetku zamjene cvijeća, novo uređene cvjetne gredice (na kojima će biti zasađene vrsta kao što su Begonia sp., Tagetes sp., Salvia sp., Gazania sp. i dr.) doprinjeti će novom ruhu Grada Čakovca za njegov dan – 29. svibnja 2014. godine!