Žardinjere u središtu Čakovca

30. travnja 2012.

Čakom je tijekom 2011. godine, zajedno sa Gradom Čakovcem posadio 7 žardinjera u ulicu Kralja Tomislava. U oblikovanje bilja i nabavu žardinjera uloženo je cca 30.000,00 kuna. Na žalost, bilje zasađeno u žardinjerama nije dočekalo kraj godine.

2012. godine, ponovno smo zasadili bilje u žardinjere, a sve postavili u ulici Kralja Tomislava.

Apeliramo na građane, da zajedno sa  Čakomom i Gradom Čakovcem, čuvaju bilje i žardinjere od vandalizma i oštećenja te da sva uočena nedopuštena ponašanja prijave nadležnim organima, a sve kako bi očuvali ljepotu Grada i javnu imovinu!