Zbrinjavanje lampaša

19. studenoga 2012.

Nakon Dana mrtvih, GKP “ČAKOM” d.o.o. je u razdoblju od 05.11.2012. do 14.11.2012.g. zbrinuo ukupno 12500kg lampaša sa tri groblja kojima upravlja i to: sa groblja Čakovec 7980kg, groblja Šandorovec  2600kg i groblja Ivanovec 1920kg.

Zbrinjavanje lampaša se nastavlja.