Zelena čistka

3. svibnja 2012.

Ove godine GKP “Čakom” d.o.o. se pridružio akciji “Zelena čistka” u organizaciji globalne svjetske akcije World cleanuo 2012. Sudjelovalo se na odozu i zbrinjavanju komunalnog i drugog otpada. U akciji je GKP “Čakom” d.o.o. zbrinuo 176,25 tona otpada i odvezao 41,52 tone. Akcija je trajala od 20.04.2012. do 24.04.2014. godine.

Zbrinuta količina otpada na Odlagalištu Totovec u akciji čišćenja “Zelena čistka”

Lokacija količina (kg)
Međimurska Županija 22350,00
Općina Šenkovec 4960,00
Grad Čakovec 103350,00
Općina Orehovica 2360,00
Općina Nedelišće 9640,00
Općina Sv.Marija 3100,00
Općina Mala Subotica 1450,00
Općina D.Dubrava 1520,00
Općina Domašinec 4360,00
Općina D.Kraljevec 4020,00
Općina Goričan 6050,00
Općina Podturen 10960,00
Grad Prelog 2130,00
UKUPNO: 176250,00
Količina odveženog otpada vozilima GKP “ČAKOM” d.o.o. 41520,00 kg
Vlastiti prijevoz 134730,00 kg