Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za zakup poslovnog prostora

20. siječnja 2022.

dokumentacija za nadmetanje – trafostanica – sobe 6, 8 i 9

prilog 2 – tlocrt prizemlja