Natječaj za zakup poslovnog prostora

18. svibnja 2012.

Na temelju odluke Direktora od 11.05.2012. godine, GKP “Čakom” d.o.o. Čakovec, Mihovljanska bb, kao upravitelj objekta bivše Međimurje Visokogradnje, raspisuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje pismenih ponuda za zakup poslovnog prostora

 

1. Predmet zakupa je poslovni prostor na lokaciji bivše Međimurje Visokogradnje u Čakovcu, A. Schulteissa 19, kako slijedi:

a) prostorija označena na tlocrtu pod brojem 22a, površine 13,50 m²,
b) prostorije označene na tlocrtu pod brojem 52, 53 i 54, ukupne površine 69,14 m²,
c) prostorija označena na tlocrtu pod brojem 44, površine 48,80 m².

2. Početna zakupnina iznosi 2,00 € mjesečno po m² bez PDV-a.

3. Dokumentacija za natječaj podiže se kod tajnice direktora GKP „Čakom“ d.o.o. svakim radnim danom u vremenu od 06:45 – 14:45 sati ili na internet stranici www.cakom.hr, a pismene ponude dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u lokalnim novinama, na adresu: GKP „Čakom“ d.o.o., Mihovljanska bb, Čakovec.

Dokumentacija za prostoriju označena na tlocrtu pod brojem 22a, površine 13,50 m²
ISO obrazac – upitnik
Dokumentacija za prostorija označena na tlocrtu pod brojem 44, površine 48,80 m²
ISO obrazac – upitnik
Dokumentacija za prostorije označene na tlocrtu pod brojem 52, 53 i 54, ukupne površine 69,14 m²
ISO obrazac – upitnik

Obavijesti vezane uz natječaj mogu se dobiti na telefon 040/372-434.

GKP “ČAKOM” d.o.o. Čakovec