Popis Udruga s kojima je sklopljen Ugovor-Barake Visokogradnja

POPIS UDRUGA S KOJIMA JE SKLOPLJAN UGOVOR O KORIŠTENJU PROSTORA UZ PLAĆANJE NAKNADE ZA KORI_