Raspored odvoza otpada u 2022. godini

Poštovani korisnici,

U 2022. godini, odvoz miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada odvozit ćemo prema sljedećim rasporedima:

Čakovec

ČAKOVEC 1.1 PONEDJELJAK

ČAKOVEC 1.2 PONEDJELJAK

ČAKOVEC SRIJEDA

ČAKOVEC ČETVRTAK

ČAKOVEC PETAK

ČAKOVEC ZGRADE

ČAKOVEC KONTEJNERI I KURŠANEC

Strahoninec

STRAHONINEC

Šenkovec

ŠENKOVEC

Mala Subotica

MALA SUBOTICA ČETVRTAK

MALA SUBOTICA S

Mjesni odbor

MO PONEDJELJAK

MO UTORAK

MO SRIJEDA

MO PETAK

Nedelišće

NEDELIŠĆE PONEDJELJAK

NEDELIŠĆE UTORAK

NEDELIŠĆE SRIJEDA

NEDELIŠĆE ČETVRTAK

NEDELIŠĆE PETAK

Orehovica

OREHOVICA

Štrigova

ŠTRIGOVA PONEDJELJAK

ŠTRIGOVA UTORAK