Raspored odvoza otpada u 2021. godini

Poštovani korisnici,

U 2021. godini, odvoz miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada odvozit ćemo prema sljedećim rasporedima:

Čakovec

ČAKOVEC PONEDJELJAK

ČAKOVEC PONEDJELJAK

ČAKOVEC ČETVRTAK

ČAKOVEC KONTEJNERI I KURŠANEC

ČAKOVEC PETAK

ČAKOVEC SRIJEDA

ČAKOVEC ZGRADE

Strahoninec

STRAHONINEC

Šenkovec

ŠENKOVEC

Mala Subotica

MALA SUBOTICA ČETVRTAK

MALA SUBOTICA S

Mjesni odbor

MO PETAK

MO PONEDJELJAK

MO SRIJEDA

MO UTORAK

Nedelišće

NEDELIŠĆE ČETVRTAK

NEDELIŠĆE PETAK

NEDELIŠĆE PONEDJELJAK

NEDELIŠĆE SRIJEDA

NEDELIŠĆE UTORAK

Orehovica

OREHOVICA

Štrigova

ŠTRIGOVA PONEDJELJAK

ŠTRIGOVA UTORAK