Natječaj – zakup poslovnog prostora na lokaciji Gradske tržnice u Čakovcu

dokumentacija za nadmetanje -tržnica 18 m2

dokumentacija za natječaj – tržnica 18 m2